ScandGate - den digitala porten i norr

Det självklara valet för växande företag

IT-partnern du kan lita på

Kontakta oss

Varför ScandGate?

  • Vi tillhandahåller ert företag en integrerad supportavdelning
  • Ni får ett eget dedikerat 010-nummer i vår telefonväxel
  • Felanmälningsformulär på er webbplats kopplas till vår Helpdesk

Teknisk kundtjänst hos oss?

Vår ambition är vi på mest optimala sätt kan assistera era kunder utan att kunderna upplever en “extern” Helpdesk som något mindre än en kompetent intern supportavdelning.

ScandGate kan avlasta eller ersätta er interna supportverksamhet samtidigt som en kostnadseffektivisering sker. Vi är placerade i Gävle men arbetar på nationell basis. Vi kan teknisk support. Vår ambition är att växa i takt med våra samarbetspartners för att på sikt komma närmare ett än mer djupgående samarbete.

Vi ser fram emot att få samarbeta med er.

Våra tjänster

1:st Line Support

  • Kompetent supportpersonal
  • Integrerat ticketsystem
  • Eget dedikerat 010-nummer

2:nd Line Support

  • Varierande programspråkskompetens
  • Rapportering & uppföljning via Jira
  • Kan samarbeta med er 3:rd Line Support
ScandGate AB
©® 2018 ScandGate AB