Helpdesk hos oss?

1:st Line Support

ScandGate skapar upp en supportavdelning som tar emot inkommande supportärenden från era företagskunder. Denna kundtjänst har öppet mellan 9:00-16:00 måndag till fredag. Kommunikationskanaler blir via telefon samt e-post. Telefonlinjen är kopplad till ett eget dedikerat 010-nummer i vår telefonväxel. Numret påvisar att det är era företagskunder som ringer. Parallellt med telefonväxeln skapar vi upp en supportmailadress och ett supportformulär som är kopplat till vår Helpdesk. När vi svarar på inkommande mailtrafik så använder vi en till er företagskopplad mailadress, så att alla mailsvar verkar komma från en supportavdelning inifrån företaget. Vid all ärendehantering svarar vi med företagsnamnet och ger sken av intern hantering. Lättare ärenden som inloggningsuppgifter, instruktioner, allmänna frågeställningar, synpunkter samt teknisk felanmälan sköter vi om, medan mer tekniskt komplicerade frågeställningar och åtgärder sänds vidare till er utvecklingsavdelning (2:nd Line Support) via en Jira-integration i vår Helpdeskplattform.

2:nd Line Support

Vi har möjlighet att för ert företag sätta upp en 2:nd Line Support med kompetenta utvecklare inom en rad program- och utvecklingsspråk. Denna Helpdesk har mer karaktären av en "Back-Office" och hanterar mer djupgående tekniska åtgärder än vår 1:st Line Support som mer är orienterad kring kunddialog än komplexa åtgärder. Vi kan antingen tillahandahålla en kombination av 1:st och 2:nd Line Support eller enbart en renodlad 2:nd Line Support som har en direktdialog med er egen 1:st Line Support.

Vad kan vi?

En del av vår personal är utbildade webbutvecklare och andra är serveradministratörer med lång erfarenhet inom området. Sammantaget behärskar vi HTML, CSS, PHP, Javascript, Wordpress, DNS-/mailhantering, serverdrift m.m. Vi har god vana av såväl telefon- som mailsupport. Att kunna arbeta strukturerat och metodiskt samt veta vilka arbetsverktyg man ska använda i sin verksamhet anser vi vara en förutsättning för att lyckas vid uppbyggnad av en ny supportavdelning.

Vår ambition är alltid att kunna upprätta en supportfunktion som täcker våra kunders behov och hjälper ert företag att nå sina mål. För att nå målen anser vi att det är viktigt att vi på ScandGate till fullo förstår ert företags existerande och kommande behov.

Kontakta ScandGate

Vi svarar inom 24 timmar

ScandGate AB
©® 2018 ScandGate AB